Hizmetler > Geri Dönüşüm

Geri Dönüşüm

Geri Dönüşüm

Geri Dönüşüm

Ticari araçlar sıkça çevresel kirlenme ve trafik tıkanıklığı ile ilgili eleştirilere konu olmaktadır. Ticari araçlar ekonomimizin çok gerekli bileşenleridir ve Iveco ürün geliştirmeleri ve üretim süreçleri bakımından çevresel zararın hem üretim hem de fabrikalarda düşürülmesi konusunda ciddi çalışmalar yürütmektedir. 

Tamamen Fiat Group'a ait olan yan kuruluş olarak, www.fiatgroup.com 
Download Fiat Group Sustainability Report bağlantısı üzerinden erişilebilen grubumuzun yıllık çevre raporunda bulunan çevresel referanslarımız ile gurur duymaktayız.

Avrupa Birliği 2000/53/EC direktifi, çevresel kalitenin korunması, muhafaza edilmesi ve iyileştirmesini sağlayan, ömrü tükenmiş araçların çevre üzerindeki etkisinin en minimum hale getirilmesi için oluşturmuştur. Söz konusu direktif üreticilerin uyması gereken belirli kriter ve koşulları içermektedir. 

Çevreye zararlı artıkların üretimini engellemek için araç üreticileri, materyal ve ekipman üreticileri ile işbirliği içerisinde bulunarak yeni araç üretiminde kullanılan materyallerin sınıflandırması ile ilgili olarak bilgilendirilmelidir. Bu düzenleme, 2015 yılının sonunda 3.5 t dahil, 3.5 t'a kadar toplam ağırlığa sahip yük veya yolcu taşıma araçlarının (dokuz koltuğa kadar), kendi ortalama ağırlıklarının %95'i kadarının yeniden kullanılabilir olmasını öngörmektedir. Iveco, müşterilerine belirlenen sınıra oldukça yakın bir geri kazanım oranına sahip olan bir ürünü sunarak bu oyunun epey önündedir. 

Avrupa Direktifini (2000/53/EC) kapsayan, 8 Ekim (Haziran) 2003 tarihli SI No 2635 sayılı yasama kararıni içeren ve 3 Kasım 2003 tarihinde yürürlüğe giren bu yeni ömrü biten araç düzenlemesi bütün üreticilerin ve yeni araç ithalatçılarının kendi sattıkları araçları, araçların ömrü tükendiğinde yine kendileri tarafından, uygulanan sürecin çevreye saygılı olduğunun garantisini vererek geri kazandırılmasını zorunlu tutmaktadır. Üretici araç ömrünün sonunda aracın geri kazanılması sorumluluğunu kabul etmeli, bu tür araçlar motor, şanzıman, gövde, elektronik kontrol üniteleri ve katalitik konvertör gibi temel parçalarına sahip olmalı ve ilave atıklardan arındırılmış olmalıdır.